Page 2 - ROMA lingerie magazine
P. 2

vo    wo
Tja, daar zit je dan ineens aan het eind van een lang proces je voorwoord te schrijven voor je eigen jubileum magazine. Eerlijk gezegd past dit ook wel bij me, dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Want zeg nou zelf... een eigen magazine. Wie heeft dat nou? Wie kan dat zeggen? Het was ook een behoorlijk ambitieus plan. Niet alleen qua begroting, maar zeker ook voor wat het de uit- voering betreft, had ik een paar belangrijke noten op mijn zang. Het moest een glossy zijn met een kwalitatieve uitstraling, het mocht niet ‘De Esther’ zijn (ik ben nu eenmaal niet Linda de Mol of Wendy van Dijk) en het moest een goed beeld geven van wat Roma Lingerie al 20 jaar is.
Ik denk dat het is gelukt, sterker nog ik dénk het niet, ik weet het zeker. Want voor je ligt het schitterende jubileum magazine van en over ‘mijn’ Roma Lingerie. Heel graag geef ik je hiermee een kijkje in mijn wereld en ik hoop natuurlijk van ganser harte dat ik je in de nabije toekomst ook ‘live’ mag begroeten in Soest. Een voorwoord is volgens kenners de inleiding of noem het een voorproefje op wat komen gaat. Het voorwoord hoeft echter niet veel inzicht te bieden in de wer- kelijke inhoud van de rest van het magazine, want dat zie en lees je snel genoeg. Vandaar dat ik mijn voorwoord met liefde gebruik om mensen te bedanken die het met mij hebben mogelijk gemaakt dat ik sta waar ik nu sta, ben wie ik nu ben en – daaruit voortvloeiend – dit magazine heb kunnen maken.
Ik dank mijn zoons Noah en Benjamin, mijn (onmisbare-, trouwe-, onvoorwaar- delijke- en geweldig lieve) team, mijn moeder, Anne-Marie en ook mijn zusje Mirjam. Een groot deel van mijn dankbaarheid gaat natuurlijk uit naar mijn intie- me vriendinnen. En naar Hans, mijn vriendje. Op zakelijk gebied wil ik graag de leveranciers en de merken bedanken en de mensen noemen die het blad hebben gemaakt (zie hiervoor het colofon).
Ik belde Mariëtte, de hoofdredacteur met de vraag of wij samen een magazine konden gaan maken. Het eerste idee was 24 pagina’s te maken, we zijn uitge- komen op 52, maar dat ter zijde. Mijn droom werd wel degelijk verwezenlijkt en niet in de laatste plaats door de hulp van Mariëtte en haar mensen. Last but not least verdienen de bevriende bedrijven over wie je in dit tijdschrift leest een grote pluim dat ze mij en Roma het vertrouwen hebben gegeven en mee wilden investeren in deze jubileumuitgave.
Maar de aller, aller belangrijkste tegen wie ik wil zeggen dat het ‘zonder’ niet mogelijk was geweest ben jij, mijn klant! 20 jaar van onvoorwaardelijke trouw aan mijn winkel en de merken die wij verkopen. Dank je wel! Het is niet niks... Geniet (samen met meer dan 30.000 andere vrouwen en mannen) van al het moois dat je gaat tegenkomen in dit magazine, vier het feest met ons mee en laat je inspireren.
Veel plezier en tot snel!
o
r
o
r
d
Kleding: Deep
EsthEr KoK
2


   1   2   3   4   5